【หวย หุ้น เปิด อะไร】จีนทำได้ ฟื้นฟูพื้นที่แปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศกว่าครึ่ง - โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

สำนักบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติจีน เปิดเผยว่าจีนฟื้นฟูพื้นที่ที่กลายเป็นทะเลทรายอันสามารถควบคุมได้ในประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นความคืบหน้าสำคัญของการแก้ปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

รายงานระบุว่าพื้นที่ที่กลายเป็นทะเลทรายลักษณะข้างต้นถูกควบคุม 18.8 ล้านเฮกตาร์ (ราว 117.5 ล้านไร่) และถูกปิดการเข้าถึงเพื่อการคุ้มครอง 1.77 ล้านเฮกตาร์ (ราว 11.06 ล้านไร่) ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จากการรายงานของสำนักข่าวซินหัว

【หวย หุ้น เปิด อะไร】จีนทำได้ ฟื้นฟูพื้นที่แปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศกว่าครึ่ง - โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

จีนทำได้ฟื้นฟูพื้นที่แปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศกว่าครึ่งโพสต์ทูเดย์รอบโลก

พื้นที่ที่กลายเป็นทะเลทรายในจีนลดลง 4.33 ล้านเฮกตาร์ (ราว 27.06 ล้านไร่) นับตั้งแต่ปี 2012 โดยมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาในพื้นที่ทรายอย่างมีนัยสำคัญ และจีนได้ตั้งเขตสาธิตครบวงจรระดับชาติ 41 แห่ง เพื่อควบคุมการขยายตัวของทะเลทราย และตั้งอุทยานทะเลทรายระดับชาติ 128 แห่ง ตลอดสิบปีที่ผ่านมา

【หวย หุ้น เปิด อะไร】จีนทำได้ ฟื้นฟูพื้นที่แปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศกว่าครึ่ง - โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

จีนทำได้ฟื้นฟูพื้นที่แปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศกว่าครึ่งโพสต์ทูเดย์รอบโลก

【หวย หุ้น เปิด อะไร】จีนทำได้ ฟื้นฟูพื้นที่แปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศกว่าครึ่ง - โพสต์ทูเดย์ รอบโลก